Mensen met een verstandelijke beperking

PMT is een middel bij uitstek bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en psychosociale en/of psychiatrische problemen.

 • Er wordt gewerkt vanuit concrete hier en nu situaties,
 • Verbaliteit speelt een ondergeschikte rol; redeneren of verbale communicatie zijn niet beslist noodzakelijk
 • De wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking leren is voor een groot deel gebaseerd op ervaren/ondervinden.

Indicaties

De problematiek van de mensen met een verstandelijke beperking die in aanmerking komen voor PMT is zeer divers. Toch een opsomming van enkele klachten:

 • een negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld
 • (auto)agressief gedrag
 • teruggetrokken, apathisch of depressief gedrag,
 • chaotisch, rusteloos gedrag
 • psychosomatische klachten
 • nonassertief, niet weerbaar gedrag
 • dwangmatig gedrag
 • labiel gedrag
 • angstig, ontwijkend gedrag
 • klachten t.g.v. traumatische gebeurtenissen (zoals)seksueel misbruik
 • spanningsklachten

Naast individuele PMT biedt de praktijk ook GROEPSTRAININGEN voor mensen met een matige-of lichte verstandelijke beperking.

Lees ook EENVOUDIGE UITLEG van PMT.