Mijn dochter heeft moeilijk behandelbaar Astma en had erg veel moeite dat, en de beperkingen die erbij horen te accepteren. Ook door de lange zoektocht naar haar ziekte was zij een klein bang meisje geworden. Mede door Annelies heeft ze kunnen accepteren dat zij niet hetzelfde is als haar klasgenootjes. Dat ze eigenlijk alles kan (met de juiste voorzorgsmaatregelen). En heeft ze haar manieren geleerd om om te gaan met de beperkingen die ze heeft.

Mijn dochter komt bij Annelies voor PMT en daar heeft ze heel veel geleerd over inspannen en ontspannen en ook om zich te uiten via bewegen en praten. Zij had veel last van spanningen die ze liet zien via tics/bewegingen. Ik als mama ervaar deze therapie als prettig.

Ilona K

Kinderen

Kinderen verkennen bewegend de wereld om hen heen en raken zo spelenderwijs vertrouwd met hun eigen lichaam. In het lichaam en in het bewegen laat een kind zien wie het is, hoe het zich gedraagt en hoe het zich voelt. Andersom kunnen het gedrag, de ontwikkeling en de gemoedstoestand van het kind positief worden beïnvloed via lichaams- en bewegingservaringen. Dit is waar de psychomotorische therapie zich mee bezig houdt. Het accent ligt op DOEN en minder op praten.

Bewegingsgedrag is de THERMOMETER van de gemoedstoestand van een kind.

Opvallend bewegingsgedrag kan een dieper liggende emotionele oorzaak hebben. Omgekeerd kan een zwakke, gestoorde of onrijpe motoriek sociale-of emotionele problemen veroorzaken. In het bewegingsgedrag van het kind kunnen stoornissen of blokkades optreden: 

 • overbeweeglijkheid of passiviteit
 • chaotisch bewegingsgedrag
 • verkrampt bewegen
 • coördinatieproblemen
 • dwangmatig bewegen
 • gebrek aan lichaamsbesef
 • negatieve lichaamsbeleving.

Vaak gaat dit samen met sociaal emotionele problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden zoals:

 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • opstandig gedrag
 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • conflicten met leeftijdsgenoten
 • impulsief gedrag
 • concentratieproblemen
 • angst.

 

Wanneer kun je bij een kind aan PMT denken?

Het kind is:

faalangstig, gespannen, driftig, ongecontroleerd, motorisch onhandig, agressief, hyperaktief, opstandig, (sociaal) onzeker, teruggetrokken of

Het kind heeft:

een negatieve lichaamsbeleving- of zelfbeleving, moeite om contact te leggen of te onderhouden, traumatische (seksuele) ervaringen gehad, moeite met de prikkelverwerking of sensorische integratie.

 

Wat doen we bij PMT

PMT richt zich speciaal op wat het lichaam aangeeft:

lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, bewegingsgedrag, ademhaling en lichaamsbeleving. PMT maakt gebruik van bewegingsgerichte oefeningen zoals: sport, spel, bewegingsopdrachten, zelfverdediging, bewegen op muziek en van lichaamsgerichte oefeningen zoals: ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen. Al doende leert het kind zijn lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en er anders mee om te gaan. Dit gebeurt spelenderwijs, binnen een veilige sfeer. We staan stil bij (bewegings)situaties en het gedrag, de gevoelens en gedachten van het kind daarbij. Het kind doet nieuwe positieve en/of correctieve ervaringen op. Zo wordt nieuw en adequater gedrag aangeleerd en de ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

 

Sterke punten van PMT

 • Bewegen spreekt kinderen aan, is speels, sluit aan bij hun belevingswereld.
 • PMT is zowel woorden als daden. Meer het accent op doen en minder op praten. De therapeut laat het kind reflecteren op en woorden geven aan zijn gedrag, gedachten, beleving en gevoel.
 • PMT is ervaringsgericht en maakt gebruik van concrete (oefen)situaties. Zo komt het kind voor hem moeilijke situaties tegen , krijgt het zicht op eigen gedrag en kan het oefenen met nieuw gedrag.
 • Vanuit deze concrete situaties wordt een link gelegd naar andere situaties buiten de therapie, in de klas en thuis. Soms wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals pictogrammen, platen, foto’s en huiswerkopdrachten om de transfer te vergemakkelijken.
 • PMT is altijd gericht op positieve beïnvloeding van de lichaamsbeleving, de motorische ontwikkeling en het competentiegevoel van het kind.

Naast individuele PMT biedt de praktijk ook GROEPSTRAININGEN voor kinderen.