De praktijk biedt de mogelijkheid voor PMT-behandeling voor kinderen/jongeren en volwassenen die binnen een instelling wonen , begeleid of behandeld worden. Te denken valt hierbij aan instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, orthopedagogische centra of GGZ-instellingen.