Locaties

Het werkgebied van de praktijk is Midden-Holland.

Er zijn vaste praktijkruimten in de Nieuwehaven 211, 2801 CX Gouda en Voltastraat 2,

2871 ZN Schoonhoven.

Overleg, gesprekken en eventuele observaties kunnen op locatie (thuis, school, instelling) plaats vinden.

Tarief

De praktijk hanteert verschillende tarieven voor individuele psychomotorische therapie- of begeleiding, PMT met het gezin, voor overleg en uitgebreide verslaglegging. Bij PMT in een groepje is het tarief afhankelijk van het aantal deelnemers.

Vergoeding

Psychomotorische therapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende verzekering. Kijk hier voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Uw gemeente kan een PGB (persoonsgebonden budget) toekennen voor PMT wanneer u of uw kind daarvoor een indicatie heeft. Hieruit kunt u de PMT dan bekostigen.

Per 1 januari 2016 heeft de praktijk overeenkomsten met gemeenten in de regio Midden-Holland (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven, Reeuwijk) voor de jeugdzorg. Wanneer het kind/jongere via het Sociaal Team van de gemeente wordt aangemeld, wordt de therapie meestal geheel vergoed. Dit geldt tevens bij rechtstreekse verwijzing door de huisarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling.