Groepstrainingen

De praktijk werkt vraaggericht. Trainingen kunnen dan ook op maat gemaakt worden voor een bepaalde groep kinderen, (LVB) jongeren of mensen met een verstandelijke beperking.

Bij alle trainingen wordt uitgegaan van de sterke kanten van de cliënt. 

Momenteel worden er geen vaste trainingen aangeboden, maar worden er elementen en zinvolle thema's vanuit de verschillende trainingen gebruikt binnen de individuele PMT of bij PMT in een groepje.

Daarom toch een aantal voorbeelden van groepstrainingen:

Kinderen en Jongeren

 

Mensen met een verstandelijke beperking