Diagnostiek

Psychomotorische diagnostiek kan om verschillende redenen worden ingezet:

- als bijdrage aan de beeldvorming rond een cliënt;

- om te bezien of PMT en de therapeut aansluiten bij de persoon en de vraag van de cliënt;

- om antwoord te krijgen op een specifieke onderzoeksvraag.

Tijdens een aantal observatiesessies ervaart de cliënt of PMT zinvol is en of er een werkbare relatie ontstaat. Als therapeut maak ik gebruik van verschillende observatiemethoden en meetinstumenten.