Vanuit twintig jaar ervaring is in de loop der tijd een ruim aanbod ontstaan voor mensen van alle leeftijden. Individueel, met het gezin, samen met uw kind of groepsgericht maar altijd vraaggericht.

 

CORONA-maatregelen

Vanaf 11 mei worden alle therapieën weer in de praktijk gegeven.
Daarbij volg ik de maatregelen , die vanuit het kabinet zijn genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zoals een afstand van 1,5 meter en de nodige handhygiëne.
Wanneer u , uw kind of iemand uit uw gezin klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts blijft u dan thuis.
Uiteraard blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het laten doorgaan of tijdig afzeggen van een afspraak.

 

COVID-19 Checklist voor vrijgevestigde vaktherapeuten vanuit de beroepsvereniging FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

 

Vaktherapeuten dragen zorg voor continuïteit van de behandelingen. Waar mogelijk vinden therapiesessies, de RIVM richtlijnen in acht nemend, face to face plaats. Indien dit niet mogelijk is, wordt er overgestapt op een beveiligde manier van videobellen. De behandeling kan eventueel in overleg met de cliënt uitgesteld worden. Vaktherapeuten hanteren onderstaande checklist als zij besluiten om face to face te behandelen:

 

Algemene informatie aan cliënten:

Cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen die in de praktijk conform de RIVM richtlijnen gehandhaafd zullen worden.

-         Therapeut en cliënt begroeten elkaar zonder handen schudden.

-         Therapeut en cliënt houden minimaal 1.5m afstand van elkaar. Bij kinderen probeert de therapeut de 1.5 m afstand zo goed mogelijk te waarborgen.

-         Therapeut en cliënt wassen voor en na de sessie hun handen volgens de richtlijnen.1

 

Tijdens de sessie kan er gebruik gemaakt worden van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel. Ook plastic handschoenen kunnen gebruikt worden.

-         Een afspraak wordt afgezegd indien de cliënt of de therapeut last heeft van koorts, verkoudheid, hoesten of niezen.

-         Indien de therapeut of de cliënt toch moet hoesten en/of niezen tijdens een sessie doen ze dit in hun elleboog.

-         Indien papieren zakdoekjes nodig zijn, worden deze direct na gebruik in een afgesloten prullenbak gegooid. Daarna worden de handen gewassen.

 

De cliënt komt alleen of met maximaal één naastbetrokkene.

De cliënt komt niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk.

Bij gezondheidsklachten van cliënt of therapeut wordt de mogelijkheid tot videobellen via een beveiligd systeem aangeboden.

Er zijn afspraken gemaakt over hoe met facturering omgegaan wordt als een afspraak wegens corona-gerelateerde klachten binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd wordt.

 

Met betrekking tot groepstherapie:

Groepsbehandelingen vinden alleen plaats als de RIVM richtlijnen in acht genomen kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan alsnog een mogelijkheid middels video-bellen aangeboden worden.

 

 

In de praktijk

In de wachtruimte staan stoelen 1,5 meter uit elkaar.

Wanneer zich nog iemand in de wachtkamer bevindt dan kunt u ook gebruik maken van het bankje buiten.

De inrichting van de wachtkamer is versoberd: geen tijdschriften e.d.

De looprichting wordt duidelijk aangegeven.

In de therapieruimte is het mogelijk 1,5m afstand te hanteren. Er wordt zoveel mogelijk in een diagonale opstelling gewerkt. Eventueel wordt er een doorzichtige scheidingswand geplaatst.

Er worden tijdens de therapie alleen materialen gebruikt die gereinigd kunnen worden.

Indien nodig krijgt een cliënt eigen materialen of neemt eigen materialen mee.

Er is voldoende tijd tussen verschillende sessies om hotspots en gebruikte materialen schoon te maken en de werkruimte te ventileren.

Op een eenvoudige checklist wordt aangegeven op welke dag/ tijdstip wat is gereinigd.

 

Psychomotorische therapie:

Cliënten hebben gymschoenen of antislipsokken mee.

Werk zo veel mogelijk met oefeningen waar bij cliënt niet met handen materiaal hoeft aan te raken.

Ruim alle losse materialen zoveel mogelijk op of stop ze weg achter een vergrendelde deur.

Sluit eventuele kleedkamers af, de cliënt komt omgekleed naar de praktijk.

Indien het weer en locatie het toe laat is naar buiten gaan een optie.